احداث خط تولید باتری های سرب اسید سیلد ( VRLA-AGM) با اخذ پروانه بهره برداری از وزارت صمت .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *